dimecres, 14 de gener de 2015

Per una aliança dels pobles de la Mediterrània front la dictadura de l’euro i de l’UE



Joan Tafalla

L’avançament de les eleccions a Grècia és un esdeveniment d’una importància ben superior a la de qualsevol crisi política produïda pels avatars de la política parlamentària en temps de calma. I ho és per que posa de manifest la crisi la dictadura de l’euro i de l’Europa alemanya sobre el pobles perifèrics. Tal com vagi avançant el procés s’aniran posant en relleu i aspectes geo-polítics i activant contradiccions que tindran conseqüències dramàtiques per a la nostra vida quotidiana.
Assenyalem-ne alguns:
a.- La governança (neologisme odiosament antidemocràtic) europea és un mecanisme útil solament per a imposar els designis del centre ( el nucli dels grans grups industrials i financers d’ambdues ribes del Rin més les elits compradores dels països perifèrics) sobre el conjunt dels pobles de la UE; mai a la inversa.
b.- Dins de l’UE hi han relacions econòmiques, socials i polítiques de dependència, de caràcter neo-colonial. En tot sistema de caire colonial es produeix un fenomen comú: la burgesia metropolitana dominant necessita una aliança amb les burgesies compradores de les colònies. Res no hi fa que aquestes burgesies emmascarin la seva submissió sota posicions aferrissadament nacionalistes. Elles no poden ser altra cosa que col·laboracionistes. En ocasions, el “partit del l’estranger” és aquell que adopta una màscara més nacionalista, com ens explicava Gramsci (Quadern 13, § <2>). Aquests tipus de règims perifèrics han estat comparats amb el règim de Vichy (Veure lectures recomanades, LR, nº 3).
c.- Aquest mecanisme neo-colonial és el fruit necessari d’una fèrria divisió internacional del treball orgànica, necessària, imprescindible per a que el gran capital euro-alemany pugui participar en la cada cop més implacable competència entre els diversos pols imperialistes en presència (LR, nº 6). La gran oligarquia europea no podria actuar de manera gaire diferent d’allò que ens fa. O, sigui dit d’altra manera, que la UE no es reformable des de dins.
d.- L’instrument principal de tot aquest ordre imperial dins l’UE ha estat el segrest de la sobirania del vells estats nació configurats en el segle XIX o després de les dues guerres mundials del segle XX, quan no la seva destrucció (Vichy per a tothom, LR nº 3). Les màquines executores d’aquest segrest són el Banc Central europeu, la Comissió europea, la imposició de l’euro, l’obligació del pagament del deute i seves polítiques d’equilibri fiscal i de retallades imposades a governs, estats i pobles.
e.- Els pobles dels estats perifèrics tenen raons sobrades per a aixecar-se front la tirania d’aquesta Europa alemanya. En aquest aixecament juga un rol clau el tema de la lluita per la sobirania nacional-popular. Alliberar-se de l’imperi posa a l’ordre del dia la construcció de noves formes de sobiranisme popular. Formes que apostin coratjosament per a la reconquesta de la sobirania segrestada i que, de manera complementària i necessària es proposin formes de cooperació, confederació, i unió lliure d’esforços entre els pobles perifèrics. Cal, a l’ensems aixecar un nou internacionalisme, que es proposi la cooperació econòmica, social i cultural entre els pobles, un intercanvi comercial just i la construcció d’instruments econòmics i socials comuns, com poden ser una política monetària comuna i una divisió internacional del treball acordada democràticament que permeti obrir sinergies i reforçar un nou bloc dels pobles perifèrics. On hi han majors possibilitats de construir això, són els països del sud d’Europa.
Crec fermament que les properes eleccions a Grècia, en el cas de triomf de Syriza, obriran tot aquest ventall de problemes orgànics en la construcció de l’espai europeu. No és que jo tingui una gran fe en Syriza i les seves virtuts com a esquerra transformadora. Però els seus límits són estrets. En els darrers temps, Tsipras intenta convèncer el nucli oligàrquic de l’Europa alemanya respecte a les seves intencions d’arreglar els assumptes per les bones ( veure la seva intervenció en el Foro Ambrosetti celebrada el  5 de setembre de  2014 en el llac de Como: http://www.espai-marx.net/ca?id=9226). Segur que aquesta no és la única ocasió en que ha tractat de tranquil·litzar el nucli dur del poder euro-alemany. Però no sembla que aquest nucli estigui disposat a donar-li gaire marge de maniobra. Les amenaces que a dia d’avui està rebent son dures. Per exemple les declaracions del ministre alemany de finances, Wolfgang Schäuble (29-12-2014)  per a no mencionar les declaracions anteriors del director del Bundesbank Jens Weidmann o les “indiscrecions” de cercles del govern al semanari Der Spiegel ( 04-01-2015).
Afegim a tot plegat l’actual estat de guerra econòmica calenta contra Rússia, amb escalades cada cop més fortes pot arribar a tenir conseqüències molt perilloses. Com a contrapartida geo-política la creació de la Unió euro-asiàtica el passat 1 de gener i l’enfortiment de les relacions comercials russo-xineses-iranianes, mostren que la guerra que es desenvolupa en l’escaquer auto-asiàtic, conté unes potencialitats molt perilloses.
Caldrà estar atents als esdeveniments per a observar com van apareixent aquestes contradiccions i per a intervenir amb decisió front els mateixos. L’any 2015 serà força “interessant” per a tots els pobles del Sud d’Europa. La lluita de classes farà un pas endavant. Caldrà tenir coratge i fer-lo servir.
Alternatives a la dictadura de l’euro.
Front a aquesta situació apareix l’elaboració econòmica d’un economista espanyol, Pedro Montes, que ja va denunciar les debilitats i els perills de l’euro en 2001 ( veure LR, nº 2), o sigui des de l’inici. Montes i altres quadres de l’esquerra espanyola, minoritaris fins el moment, però dotats d’una visió global realista i coherent proposaren la sortida d’Espanya de l’euro, com una forma de recuperar la sobirania popular en un manfiest http://salirdeleuro.wordpress.com/ . Jo mateix vaig signar aquest manifest i crec que la proposta segueix essent essencialment correcta.
Considero, però que cal fugir del simplisme de pensar que la sortida de l’euro, per si mateixa en donaria la clau de la situació. El tema és més complex, com el propi manifest assenyala. La creació d’una moneda pròpia hauria de venir acompanyada de la suspensió immediata del pagament del deute, de la recuperació i reforçament del rol del banc d’ España, de la nacionalització, de la banca rescatada amb fons públics, i d’ una política industrial coherent amb la situación de España en el contexto internacional y con las necessitats del medi ambient. El propi manifest diu coses similars.
Es tracta d’un conjunt de mesures que necessiten una gigantina, potent i permanent movilització social. Requereix també d’un govern d’esquerres, consequent i coratjós, decidit a afrontar les profundes transformacions sociales que el país necessita per a sortir de l’abisme social en que ens ha colocat un règim submís als diktats del sistema euro. Un govern decidit a enfrontar-se amb els grans poders fàctics que, si el govern toca els seus interessos, intentaran enderrocar-lo: poders interns i poders imperialistes europeus (bàsicament, l’alemany) i dels USA. Aquests poders no són en absolut “líquidos”. Que li diguin a Grècia o a Berlusconi.
Hi ha autors que discuteixen la viabilitat d’una sortida nacional de tota aquesta història.  Luciano Vasapollo, Rita Martufi y Joaquin Arriola, en el seu llibre El despertar de los cerdos fan una proposta consistent en la sortida simultània dels països PIGS (Portugal, Itàlia, Gràcia, Espanya, a partir de aquí, PIGE) de la Unió Europea i de l’euro. Els països PIGE haurien de crear una moneda comú, i crear una àrea de cooperació econòmica entre ells. A part, és clar, de nacionalitzar la banca, reestructurar el seu deute i fer una quitança. El model s’ inspira en la experiència dels països ibero-americans que, col·laboren entre ells en el sí de l’ALBA.
La simultaneïtat del procés de sortida, es considera essencial per a evitar una descapitalització del conjunt de los països que podria significar la paràlisi de la entera economia de la zona. La generació d’aquesta esta nova àrea econòmica, independent del domini imperial alemany, podria assegurar una divisió internacional del treball justa, economies d’ escala i possibilitats de cooperació inexplorades fins el moment. Es tracta d’ una alternativa correcta que donaria perspectives reals de desenvolupament social i econòmic als nostres pobles.
Aquesta proposta fou presentada el 30 novembre de 2013 en un fòrum de debat celebrat a Roma. Entre els nombrosos intervinents, vaig poder discutir aquesta proposta des de el punt de vista de les seves condicions de possibilitat política (LR, nº4). EL passat més de maig, en Ramón Franquesa i jo mateix vàrem debatre aquesta mateixa proposta (LR, nº 5).
Impossible resumir aquí aquest debat. Només vull afirmar que es tracta d’un debat eminentment pràctic i que la situació de Grècia l’està posant sobre la taula. Els anàlisis temorencs, la manca de concreció de l’europeisme light de l’esquerra catalana des de la transició fins aquí quedaran obsolets davant les contradiccions gravíssimes que viurem en els temps immediats. Tinc l’esperança que aquestes línies serveixin per a provocar, entre els lectors tarragonins de l’ Espineta amb caragolins un debat i per a constatar la necessitat una formació dels militants de les esquerres farà bona falta en els propers mesos.


Lectures recomanades en el text.

1.- VASAPOLLO, Luciano, MARTUFI, Rita i ARRIOLA, Joaquín, El despertar de los cerdos (PIIGS), Madrid, Editorial Maia, 2014.
2.- MONTES, Pedro, La historia inacabada del euro, Madrid, Editorial Trotta, 2001.
3.- MONEREO, Manolo/ LLOPIS, Enric, Por europa y contra el sistema del euro, Prólogo de Héctor Illueca, Barcelona, El Viejo Topo, 2014.

4.- TAFALLA, Joan, “¿Cómo construir un bloque histórico de los países del Mezzogiorno europeo por la recuperación de la democracia, de la soberanía nacional y del desarrollo social y ecológicamente justos?” , Intervenció al conveni sobre l’euro celebrat a Roma el 30 de noviembre de 2013 http://www.espai-marx.net/ca?d=8971

5.-  FRANQUESA, Ramon y TAFALLA, Joan, “La nueva geopolítica europea: hacia un bloque histórico en los países del Sur de Europa, Revista El Viejo Topo, juliol 2014  http://www.espai-marx.net/ca?d=8908

 

Lectures per a aprofundir

 

6.- ARRIOLA, Joaquín y VASAPOLLO, Luciano, La recomposición de Europa. La ampliación de la Unión Europea en el contexto de la competencia global y las finanzas internacionales, Barcelona, El Viejo Topo, 2004.

7.- LAPAVITSAS, Costas, Crisis de la eurozona, Madrid, Capitán Swig, 2013.

CHEVÈNEMENT, Jean-Pierre, 1914-2014, Europa ¿fuera de la historia?, Barcelona, El Viejo Topo, 2014.

8.- NAÏR, Sami, El desengaño europeo, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2014.

I l’ imprescindible encara que alguns em diran que es un llibre “vell”:

9.- AMIN, Samir, La desconexión, Hacia un sistema mundial policéntrico, Madrid, Iepala, 1988.


 

diumenge, 11 de gener de 2015

El nuevo orden que sopla desde París

La cabecera de la manifestación no invita a dormir tranquilamente

Dante Barontini
Hay que luchar.  Las caras tristemente sonrientes de tres entretenedores acostumbrados a generar sonrisas inteligentes concluyen en torno a esta afirmación "indiscutible". Fabio Fazio, Michele Serra, Massimo Gramellini acompañan desde hace décadas la construcción de un imaginario democrático, antiberlusconiano, anti-racista, tolerante. Ellos son la cara de "bon ton" de un Partido Democrático que ha demostrado otras, como los que participan en la investigación de la mafia de capital y / o la cara arrogante de Renzi, mientras farfulla en la televisión que hay que "cambiar de dirección" y de noche se mueve la "manita" para salvar a su amo de Mediaset.
Hay que luchar.  Es el fin de las distinciones, de las dudas, del rechazo de la violencia en sentido general, moral, ético. Es la otra cara de la desvergüenza fascio-liguista-lepenista, que cabalga el espíritu de la época, con el aire de quien "ya habíamos dicho." Una distinción entre las dos facciones dominantes: Demócratas combatientes respetables confían plenamente en la inteligencia para llevar a cabo una guerra de cuyas técnicas no saben nada o no quieren saber nada (Abu Ghraib aún perturba su conciencia ...), los segundos piden que los dejaran "actuar" libremente, sin inteligencia, descargando sobre los inmigrantes en general - sin molestarse en hacer distinciones para ellos demasiado complicadas como nacionalidad, origen, religión, etc. - una ansia de batallas de "victoria fácil". Al final, como siempre, los segundos serán las tropas a sueldo de los primeros.
Hay que luchar.  El "enemigo exterior" es casi perfecto para el propósito, esta vez. Es un enemigo que se identifica como totalmente diferente de nosotros, que no hace distinciones de "subjetividad" (entre los conformistas y los "anarco-trotskistas", para citar las palabras infames de Jean-Marie Lepen), que combatió antes a los "comunistas" en Afganistán, después a los estadounidenses liberales y europeos un poco en todas partes, siempre a los musulmanes de otras observancias en su casa. ¿Qué mejor momento para revivir el "gran alianza democrática contra la barbarie", como lo fue para la Segunda Guerra Mundial? También lo intentaron tras el 11 de septiembre, con algunos resultados, pero no con la victoria completa.
Hay que luchar.  Sin saber por qué, para qué. A lo sumo, para seguir siendo lo que somos, para la '' identidad 'occidental y liberal. Aunque los valores de Occidente están un tanto abandonadas por el propio Occidente (aparte de la libertad de empresa o la sátira, pero sólo si esto apunta a "el enemigo"). Sin preguntarse cómo hemos llegado a este punto, ni que orígenes tiene ese enemigo y por se enfrenta tanto a "nosotros". Sin recordar que el integrismo islámico tomó forma y la forma sólo en los años 80, después de la invasión soviética de Afganistán; cuando se creó la momentánea, pero para ellos utilísima alianza entre los servicios secretos (intelligence) occidentales y los combatientes extranjeros (foreign fighters) sunitas-wahabitas; o mejor dicho, entre el capitalismo occidental y las petromonarquías del Golfo.
Hay que luchar.  Sobre todo, debemos delegar en los aparatos capacitados la conducción de la guerra. "Nosotros" no sabríamos cómo y qué hacer, ellos si. "Nosotros" no sabríamos la diferencia entre un limpiacristales normal y un jihadista potencial, ellos sí. Así que luchar significa permitir que los aparatos hagan, que cambien las reglas de nuestra vida civil (leyes, controles, poderes de intrusión, limitaciones a la "crítica" y a la información, etc.), dispongan de nosotros (los del "mundo de abajo ") como mejor les parezca.
Hay que luchar, no cuestionar. Si después vamos a tener de vérnoslas con Rusia a partir de la cuestión ucraniana, o con alguien más, ya veremos. No es para nosotros, aquí abajo, para conocer y comprender. Tendremos que aceptar la idea de que "ahora hay que luchar." Y pagar el precio, en términos de ataques bajo la casa y de los "créditos de guerra".
Si hay que luchar, la democracia es un estorbo. Hablamos de la democracia real, no su simulacro abstracto, "auto-certificado". Hablamos de una democracia en la que el trabajo de los vértices (el "mundo superior") podrá ser sancionado por la eliminación de las propias cumbres. Pero ahora vemos un régimen en el cual la "gobernabilidad" debe garantizarse independientemente, y por tanto las leyes electorales se deben cumplir principalmente para limitar la aparición de opciones alternativas. Hablamos de una democracia en la que la "soberanía popular" (no la "nacional", fijaros) es libre de decidir cómo y para qué producir riqueza, como redistribuirla, como regular la vida social garantizando el bienestar y los derechos para todos; y en su lugar se convirtió en régimen en el que las órdenes de "reforma" que viene de una Troika de los centros decisionales que nadie puede elegir o quitar.

Si hay que luchar, en esta sociedad, hay que delegar todo. Para "defender nuestra forma de vida" vamos a aceptar plenamente el fin de "nuestra forma de vida", la centralidad del mando político y militar de las operaciones encomendadas - al menos en parte - a los poderosos que hoy en París se pondrán a la cabeza de una manifestación consigue participación en el dolor de todos, pero está sabiamente encaminada a la imposición del "nuevo orden" de los pocos.
Hay saber y entender que son estos "líderes" son los principales responsables de una guerra de décadas de duración que ahora - sólo ahora, después de tanto "reubicación" - está de vuelta con un impacto devastador en nuestra casa. Y que nunca tendremos paz - ni prosperidad generalizada y duradera - hasta que aceptaremos pasivamente una manera de producir riqueza que genera, el asesinato, la pobreza, la discriminación, la desigualdad, la tortura bajo el paraguas de las "libertades"; y luego también reacciones airadas, ciegas, devastadores bajo la cobertura de la propaganda.
La guerra, incluso la de "civilización", por muy asimétrica que sea, se libra entre dos sujetos. Y antes o después entrará en tu casa.

Traduttore/tradittore : Zero a sinistra



divendres, 2 de gener de 2015

NO SERÁ POCO, PERO NO SERÁ BASTANTE


Quizás conocéis aquel dicho catalán: "Plou poc però per lo poc que plou, plou prou" ( Llueve poco, pero por lo poco que llueve, llueve bastante). No deja de ser una variante del conformismo, el hermano mayor de la impotencia.

En este principio de año, encuentro muchos mensajes de amigos y conocidos en el Facebook que hablan de 2015 com el año de la revolución democrática. 

No pienso añadir agua al vino de nadie. El rol  de Casandra no me sienta bien. Ni tant sols m'agrada. Para "gustos, los colores".

Pensando en ello me ha venido a la cabeza una charla que hice el més agosto de 2013 a Mérida para los queridos compañeros de los Campamentos Dignidad.

En un paso determinado de la intervención decía:

"El cambio radical de cultura no puede, ni debe ser, y previsiblemente no será encabezado por especialistas de la política que realicen la habitual ingeniería social desde la instituciones especializadas de la administración de los estados, al margen y por encima de la sociedad. Una revolución cultural para ser tal requiere que sea la gente la que la realice desde su praxis habitual, en la vida cotidiana, con la creación de nuevas pautas de vivir, nuevos usos, nuevas costumbres de vida, sobrias, autónomas, auto construidas. Se trata para decirlo con Gramsci de una reforma intelectual y moral, de la creación de un nuevo ethos, de las forma de vida que configura un nuevo orden social, un nuevo estado, entendido también en el sentido de gramsciano como un estado integral.

Pongamos un ejemplo de aroma gramsciano: la reforma protestante como cambio de vida de grandes masas que dio lugar a una nueva civilización ( alfabetización generalizada, surgimiento de un republicanismo popular y democrático, la guerra campesina encabezada por Thomas Munzer en Alemania, la revolución inglesa en el siglo XVII, la revolución americana y la revolución francesa en el siglo XVIII).

Gramsci confrontaba esa tremenda revolución cultural con el Renacimiento italiano como fenómeno de élites que fue integrado en la Contrarreforma y financiado por los Medici, por el Dux de Venecia o por el Papa).

Ese es el sentido real de la expresión gramsciana “reforma intelectual y moral”. Ahí se encuentra la base del planteamiento de que una revolución debe conquistar la hegemonía cultural antes de conquistar el poder. El nuevo estado debe estar configurado ya en el hacer de las gentes, de los millones y millones que producen las revoluciones reales"

Perdonad la auto-cita. Pero hay motivos sobrados para recordar esto.

Segur que alguien me dice que pido la "lluna en un cove" ( la luna en un canasto). No, no soy utópico, no soy un "somia-truites" ("sueña tortillas", expresión catalana que corresponde a iluso o fantasioso). 

Tengo el defecto de decir las cosas por su nombre. La revolución no es un significant vacio. No es un juguete en manos de amantes del giro linguïstico. Una revolución democrática es algo material, corpóreo, real, serio. Es desplazar a les clases dominantes del poder .

Una revolución democrática no es ganar unas elecciones, substituir una parte de la actual generación de la clase política per gente de la generación posterior y reformar una Constitución. 

Si Podemos, Ganemos, o la deseada Unidad Popular ganasen les elecciones, no seria poco, no sería bastante.

En fin: no creo que  el asunto llegue a ser la cuarta revolución pasiva que se produce en el Estado español desde 1868.

Podéis encontrar más argumentos al respecto en:

Sobre la idea de les tres revoluciones pasivas sucedidas desde 1868 podéis leer el librito: "La izquierda como problema"


dijous, 1 de gener de 2015

NO SERÀ POC, PERÒ NO SERÀ PROU


Ja la sabeu aquella dita catalana: "Plou poc però per lo poc que plou, plou prou". No deixa de ser una variant del conformisme el germà gran de la impotència.

En aquest principi d'any trobo molts missatges d' amics i coneguts a Facebook que parlen de 2015 com l'any de la revolució democràtica. 

No penso tirar aigua al vi de ningú. El rol  de Casandra no m'escau gens. Ni tant sols m'agrada. Para "gustos, los colores".

Pensant en tot plegat m'ha vingut al cap una xerrada que vaig fer l'estiu del 2013 a Mérida pels estimats companys dels Campamentos Dignidad.

El text de la intervenció deia en un moment determinat:

"El cambio radical de cultura no puede, ni debe ser, y previsiblemente no será encabezado por especialistas de la política que realicen la habitual ingeniería social desde la instituciones especializadas de la administración de los estados, al margen y por encima de la sociedad. Una revolución cultural para ser tal requiere que sea la gente la que la realice desde su praxis habitual, en la vida cotidiana, con la creación de nuevas pautas de vivir, nuevos usos, nuevas costumbres de vida, sobrias, autónomas, auto construidas. Se trata para decirlo con Gramsci de una reforma intelectual y moral, de la creación de un nuevo ethos, de las forma de vida que configura un nuevo orden social, un nuevo estado, entendido también en el sentido de gramsciano como un estado integral.

Pongamos un ejemplo de aroma gramsciano: la reforma protestante como cambio de vida de grandes masas que dio lugar a una nueva civilización ( alfabetización generalizada, surgimiento de un republicanismo popular y democrático, la guerra campesina encabezada por Thomas Munzer en Alemania, la revolución inglesa en el siglo XVII, la revolución americana y la revolución francesa en el siglo XVIII).

Gramsci confrontaba esa tremenda revolución cultural con el Renacimiento italiano como fenómeno de élites que fue integrado en la Contrarreforma y financiado por los Medici, por el Dux de Venecia o por el Papa).

Ese es el sentido real de la expresión gramsciana “reforma intelectual y moral”. Ahí se encuentra la base del planteamiento de que una revolución debe conquistar la hegemonía cultural antes de conquistar el poder. El nuevo estado debe estar configurado ya en el hacer de las gentes, de los millones y millones que producen las revoluciones reales"

Perdóneu l'auto-cita. Però no hi ha motiu de tornar a escriure això.

Segur que algú em diu que demano la lluna en un cove. No sóc un utòpic, no sóc un somia-truites. 

Tinc el defecte de que m’agrada dir les coses pel seu nom. La revolució no és un significant buit. No és una joguina. Una revolució democràtica és quelcom material, corpori, real, seriós. És desplaçar del poder a les classes dominants.

Una revolució democràtica no és guanyar unes eleccions, substituir una part de l'actual generació de la classe política per gent de la generació posterior i reformar una Constitució. 

En el cas de que Podem, o Guayem, o la Unitat Popular guanyéssin les eleccions, no seria poc, no és prou.

En fí: no crec que l'assumpte arribi ser ni la quarta revolució passiva que es produeix a l’Estat espanyol des de 1868.

Podeu trobar més arguments al respecte a:


Sobre la idea de les tres revolucions passives des de 1868 podeu llegir el llibret: "La izquierda como problema?"